Hoppa till innehåll

Stefan??

Stefan Ekman är doktor i engelsk litteratur. Han disputerade i oktober 2010 vid Lunds universitet med en avhandling om fantasylitteratur. Mellan 2002 och 2009 funderade han kring fantasy i Fantasyklubbens medlemstidning (B. Wahlströms/Damm/Forma Books) men har nu flyttat sina funderingar hit istället.

Stefan Ekman has a PhD in English Literature from Lund University. In October 2010, he defended his dissertation on fantasy literature. Between 2002 and 2009, he mused on all things fantasy in the newsletter for the fantasy book club (B. Wahlströms/Damm/Forma Books) but has now transferred his musings here instead.

Small flourish

Varför tvåspråkigt? — Why bilingual?

Merparten av blogginläggen kommer att vara på svenska men ibland kommer jag att skriva på engelska, av två anledningar: jag har en del goda vänner som tyvärr inte behärskar vårt välklingande nordiska modersmål men som ändå är intresserade av vad jag skriver; och en del tankar här är funderingar inför artiklar eller konferensföredrag på engelska. Således en viss blandning av språken.

The majority of my blog posts will be written in Swedish but I will, sometimes, write in English, for two reasons: I have some friends who unfortunately don’t understand my lovely, Scandinavian native tongue but who are still interested in what I write; and some of what I write here are thoughts meant for articles and conference papers in English. Thus, a certain mixing of languages.

%d bloggare gillar detta: